Projekt - Řemesla v moderní době 

Cíle projektu:

Základním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných technických předmětů a předmětů s řemeslným základem, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Hlavní náplní projektuje zpracování 3 výukových modulů, jejich pilotní ověření a zařazení do ŠVP pro umělecké a technické obory vyučované na naší škole (82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, 82-41-M/05 Grafický design a 82-41M/14 Textilní výtvarnictví). Jedná se o moduly: Umělecké řemeslné grafické techniky (6 částí: Zapomenuté umělecké grafické techniky, Písmo, jeho historie a současnost, Písmo a užitá kaligrafie, Základy knižní vazby, Výtvarná příprava v grafickém designu, Vše o papíru), Dějiny výtvarné kultury - zdroj pro uměleckou tvorbu (3 části: DVK jako inspirační zdroj pro propagační grafiku, DVK jako zdroj pro uměleckou tvorbu, Tvorba grafického návrhu), Tvorba oděvního modelu (3 části: Grafický návrh v oděvním designu, Od návrhu po model, Kolekce oděvních modelů). Tímto dojde k zajištění komplexní odborné přípravy žáků v maximální míře. Součástí projektu budou i aktivity uskutečňované mimo prostory školy, odborné programy a exkurze zaměřené na návštěvy galerií, kulturních center a podniků s aktivitami, které budou přímo souviset s výukovými moduly. Výukové moduly se stanou součástí ŠVP školy. Pro uskutečnění aktivit, které souvisí s výukou v budově školy, dojde k vybudování odpovídajícího zázemí dvou plně vybavených grafických a oděvních učeben s projekční technikou, s připojením k internetu a s výukovými pomůckami a zázemím pro odborné vzdělávání. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality výuky a celkové vzdělanosti žáků, zvýšení manuální a technické zručnosti, zavedení nových vyučovacích metod, organizačních forem výuky a činností s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, a využívání informačně-komunikačních technologií v rámci nově zpracovaných výukových modulů. Projekt výrazně zvýší kvalitu přípravy žáků do praxe.