Italské babí léto studentů školy aneb Exkurze mladých výtvarníků na benátské BiennaleDatum konání:
24.9.2013
Datum ukončení:
28.9.2013

V předposledním zářijovém týdnu studenti Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem navštívili italská města Benátky, Veronu a Padovu. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Řemesla v moderní době, podporovaného z grantu Investice do rozvoje vzdělávání evropského sociálního fondu EU.

 Eva Koťátková  

Se současnými uměleckými tendencemi se studenti seznámili při návštěvě patrně nejprestižnější  přehlídky světového umění - Biennale di Venezia. Výstava umělecké tvorby desítek autorů z celého světa je každé dva roky situována především do Arsenale, bývalých benátských loděnic, a Giardini, benátských zahrad. V Giardini měli studenti možnost srovnat letošní expozici Česko-slovenského pavilonu (autoři Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán)     s podstatně promyšlenějšími koncepcemi pavilonů Velké Británie, USA, Ruska, Německa      a dalších zemí. V centrálním výstavním pavilonu je však oprávněně zaujala instalace mladé české autorky Evy Koťátkové, doprovázená osobitými kolážemi a kresbami Anny Zemánkové.
Dalším cílem exkurze bylo seznámení studentů s jedinečným uměleckohistorickým dědictvím tří severoitalských měst, z nichž Verona a město na laguně – Benátky - jsou památkami na seznamu UNESCO. Komentované prohlídky jednotlivých měst a objektů byly koncipovány tak, aby se studenti seznámili s nejvýznamnějšími díly architektury, sochařství a malířství a porozuměli specifickému charakteru umění Benátska. 
Benátští architekti J. Sansovino, A. Palladio a B. Longhena v této oblasti navrhli řadu staveb, které byly významným podnětem pro další směřování evropské architektury. V Benátkách a Padově se nacházejí klíčová sochařská díla italské renesance – monumentální jezdecké pomníky kondotiérů od Verrocchia a Donatella. Z Benátek také pocházeli významní malíři G. Bellini, Giorgione, Tizzian  a Tintoretto. Ve Veroně se narodil benátský malíř Veronese. S díly těchto mistrů měli studenti možnost se seznámit v kontextu původního umístění v interiérech chrámů.
Benátky jsou velmi inspirující rovněž svou nepřerušenou staletou tradicí uměleckořemeslných oborů – sklářstvím, výrobou krajek, výrobou elegantních gondol, také však fenoménem benátských karnevalů s rozmanitými kostýmy.
Zážitky studentů byly navíc umocněny krásným slunečným počasím a skvělou italskou zmrzlinou. Odměnou pro pedagogy a jejich motivací pro zorganizování další exkurze byli ukáznění, vnímaví a uměním zaujatí studenti.

 Bc. Jana Dörflová