Národní divadloDatum konání:
12.2.2014

Ve středu 12. 2. 2014 se v rámci projektu Řemesla v moderní době uskutečnila exkurze do Národního divadla v Praze. Exkurze byla organizována především pro studenty třetího ročníku tak, aby navázala na výuku témat vyučovaných v předmětu dějiny výtvarné kultury (výstavba a výzdoba Národního divadla, umělci generace Národního divadla).
Odpoledne jsme absolvovali komentovanou prohlídku historické budovy Národního divadla. Studenti si mohli prohlédnout prostory divadla - hlediště, jehož nástropní malby s alegoriemi umění vytvořil František Ženíšek, a oponu, na které ztvárnil Vojtěch Hynais ideu budování Národního divadla českým národem. Dalším prostorem, se kterým se studenti detailně seznámili, byl foyer ND. Zde se nachází řada bronzových plastik, z nichž nejvýznamnější je alegorie Hudby od J. V. Myslbeka, ale především fresková výmalba stropu, podstropních lunet a stěn, kterou vytvořili Mikoláš Aleš a František Ženíšek.
N
ádherným zážitkem byla procházka po terase ND, kde zapadající slunce zintenzivnilo umělecký výraz ohromných bronzových trig a vznešených kamenných plastik Apollona a devíti Múz, dekorujících balustrádu terasy, vytvořených sochařem Bohuslavem Schnirchem.
E
xkurze byla završena zhlédnutím večerního představení. Z repertoáru činohry ND jsme vybrali klasické dílo od J. K. Tyla – Strakonického dudáka. Tato pohádka o lásce Švandy a Dorotky kouzelně  zpřítomnila příběh našeho Národního divadla, do kterého jsme směli vstoupit.
N
a závěr bych chtěla pochválit všechny zúčastněné studenty, v  průběhu celého náročného programu exkurze byli opět ukáznění, spolehliví a vnímaví k uměleckým hodnotám.

Bc. Jana Dörflová