Akce


Designblok 2013

Datum konání: 9. 10. 2013

Za inspirací a novými trendy vyrazili všichni studenti oborů grafický, oděvní i interiérový design na nákladové nádraží Praha Žižkov. Sem, a na několik dalších míst v Praze, byla instalována díla a expozice současných designérů z různých oblastí života. Jednou z expozic byla i výstava vítězných prací soutěže Studentský design, kde měla své zastoupení i práce žákyně naší školy, Patricie Tomečkové. 

Eva Nováková

 více fotografií zdeVýstava FOR Dekor & Prezent

Datum konání: 26. 9. 2013

26.9.2013 navštívila třída 1.K výstavu FOR Dekor and Prezent v PVA EXPO Praha Letňany. Jednalo se již o čtvrtý ročník dekorací, skla, stolování, bytových doplňků a textilu. Vystavené exponáty byly pro žáky podnětnou inspirací

žácidekordekor

Dana StrnadováItalské babí léto studentů školy aneb Exkurze mladých výtvarníků na benátské Biennale

Datum konání: 24. 9. 2013 - 28. 9. 2013

V předposledním zářijovém týdnu studenti Střední školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem navštívili italská města Benátky, Veronu a Padovu. Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Řemesla v moderní době, podporovaného z grantu Investice do rozvoje vzdělávání evropského sociálního fondu EU.

 Eva Koťátková  

Se současnými uměleckými tendencemi se studenti seznámili při návštěvě patrně nejprestižnější  přehlídky světového umění - Biennale di Venezia. Výstava umělecké tvorby desítek autorů z celého světa je každé dva roky situována především do Arsenale, bývalých benátských loděnic, a Giardini, benátských zahrad. V Giardini měli studenti možnost srovnat letošní expozici Česko-slovenského pavilonu (autoři Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán)     s podstatně promyšlenějšími koncepcemi pavilonů Velké Británie, USA, Ruska, Německa      a dalších zemí. V centrálním výstavním pavilonu je však oprávněně zaujala instalace mladé české autorky Evy Koťátkové, doprovázená osobitými kolážemi a kresbami Anny Zemánkové.
Dalším cílem exkurze bylo seznámení studentů s jedinečným uměleckohistorickým dědictvím tří severoitalských měst, z nichž Verona a město na laguně – Benátky - jsou památkami na seznamu UNESCO. Komentované prohlídky jednotlivých měst a objektů byly koncipovány tak, aby se studenti seznámili s nejvýznamnějšími díly architektury, sochařství a malířství a porozuměli specifickému charakteru umění Benátska. 
Benátští architekti J. Sansovino, A. Palladio a B. Longhena v této oblasti navrhli řadu staveb, které byly významným podnětem pro další směřování evropské architektury. V Benátkách a Padově se nacházejí klíčová sochařská díla italské renesance – monumentální jezdecké pomníky kondotiérů od Verrocchia a Donatella. Z Benátek také pocházeli významní malíři G. Bellini, Giorgione, Tizzian  a Tintoretto. Ve Veroně se narodil benátský malíř Veronese. S díly těchto mistrů měli studenti možnost se seznámit v kontextu původního umístění v interiérech chrámů.
Benátky jsou velmi inspirující rovněž svou nepřerušenou staletou tradicí uměleckořemeslných oborů – sklářstvím, výrobou krajek, výrobou elegantních gondol, také však fenoménem benátských karnevalů s rozmanitými kostýmy.
Zážitky studentů byly navíc umocněny krásným slunečným počasím a skvělou italskou zmrzlinou. Odměnou pro pedagogy a jejich motivací pro zorganizování další exkurze byli ukáznění, vnímaví a uměním zaujatí studenti.

 Bc. Jana DörflováMerilyn Monroe

Datum konání: 18. 9. 2013

Studentky oboru Modelovávání a navrhování modelů navštívily zajímavou a inspirující  výstavu o životě, stylu a módě Merilyn Monroe.Toskánsko, Florencie a veletrh módy

Datum konání: 17. 6. 2013 - 23. 6. 2013

Studenti SŠOGD v Lysé nad Labem, navštívili v červnu Toskánsko a renesanční perlu mezi italskými městy – Florencii. Vydali se také na prestižní veletrh PITTI UOMO, kde měli možnost vidět žhavé oděvní  novinky sezóny 2014/2015.
   

Pokud navštívíte Toskánsko, musíte vidět alespoň část kulturního pokladu, který toto nádherná oblast nabízí. Dominantní je samozřejmě samotné město Florencie. Na každém kroku vás tu provází Giotto, Michelangelo, Donatello či Rafael. Můžete se vydat po stopách Dantovy Božské komedie, vidět místa, kde Dante žil a kudy procházel a chvíli nato stanout u hrobky nesmrtelného básníka v klášteře Svatého kříže. Zastavíte se u Davida,  kopie sochy geniálního  Michelangela, obdivujete ohromnou Bruneleschiho kopuli u nádherné, mramorem obložené budovy Dómu, v němém údivu obcházíte troje bronzové dveře prastarého baptisteria… Obdivujete sochy, obrazy, paláce, chrámy a zdá se vám, že ožila vaše učebnice dějin umění a vy jste vstoupili na její stránky.

Ale Florencie nebyla jediným cílem, který mohli studenti obdivovat. Jeden den se vydali východním směrem ke středověké Sieně, která zapůsobí starobylou zástavbou, křivolakými uličkami, monumentálním dómem i obrovským náměstím – Pizza del Campo. Ve středověku jsme se zdrželi i ve vysoko položeném San Gimignanu, které je proslulé zachovalými obrannými věžemi. Z původních sedmi desítek jich dosud stojí čtrnáct. Další den jsme na západ od Florencie navštívili města, kde je ohromné množství románských památek – Luccu a Pisu. Šikmá věž je opravdu šikmá a vlastní zážitek se rozhodně nedá srovnat s desítkami obrázků, se kterými jsme se dosud museli spokojit. Nyní má každý student vlastní fotografii, kde pomyslně právě on podpírá onen románský skvost, který je paradoxně nejvíce obdivovaným  neúspěšným architektonickým výtvorem.

Všichni jsme si z Toskánska odvezli nezapomenutelné zážitky. Někteří byli nadšeni veletrhem, jiní uchváceni nádherou památek, mnohé oslovila překrásná krajina. Ale určitě každý si při odjezdu řekl – Florencie, Sieno, Piso…je tu nádherně, na shledanou, nebyli jsme tu naposledy….

Mgr. Monika FandákováUNESCO a Kutná Hora

Datum konání: 7. 6. 2013

P6073876.JPGV pátek 7. června vyrazila skupina studentů prvních ročníků za poznáním historických odkazů do města stříbra a památek UNESCO, do Kutné Hory. V rámci prohlídky klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, jsme se seznámili s historií místa, geniálním stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichelem, barokním malířem Petrem Brandlem a shlédli velmi vydařený film o katedrále. V rámci komentované prohlídky jsme vstoupili i do hřbitovní kaple s kostnicí.

Další návštěva patřila architektonickému skvostu, chrámu sv. Barbory. A na tuto patronku všech horníků a havířů jsme navázali návštěvou expozic Muzea stříbra, kde studenti získali informace o těžbě a zpracování kovu, který městu Kutná Hora zajistil tolik krásných staveb a památek. Na závěr jsme sestoupali 35 metrů pod povrch a v tradičním obleku havířů jsme si prošli část zpřístupněných štol. Díky výborné organizaci, báječnému počasí a erudovaným průvodkyním, byl celý den úžasnou interaktivní výukou Dějin výtvarné kultury.

 Eva NovákováCesta za historickými poklady

Datum konání: 15. 5. 2013

Dne 15.5. byl uskutečněn výjezd se studenty prvních ročníků do pražského Lapidária a na výstavu Tutanchamón.

Program:

Návštěva unikátní reprodukce Tutanchamonovy hrobky v reálné velikosti s více než 1000 replikami předmětů, které objevil Howard Carter 26. listopadu roku 1922 v Údolí králů. Dále návštěva Lapidária Národního muzea, kde jsou originály významných českých sochařských památek. Lapidárium bylo oceněno jako jedna z deseti nejkrásnějších muzejních expozic  v  Evropě.

Monika FandákováKarel Malich v Jízdárně Pražského hradu

Datum konání: 7. 5. 2013


Dne 7.5. 2013 jsme podnikli se všemi studenty prvních ročníků oboru Grafický design výjezd do Prahy na probíhající výstavy v rámci předmětu Výtvarná příprava. Jako první jsme si prohlédli jedinečnou výstavu Karla Malicha v Jízdárně Pražského hradu, kde bylo soustředěno na tři stovky děl, ať už jde o převratné drátěné plastiky, reliéfy, objekty nebo pastely z období posledních padesáti let. Nádhernou instalací výstavy, jejímž autorem je Malichův žák Federico Díaz, nás provedla paní učitelka Zuzana Fủsterová. Její poutavý výklad zaujal nejen naše studenty, ale i ostatní návštěvníky expozice.

Další zajímavou výstavou, kterou jsme společně navštívili, byl Nightfall v Galerii Rudolfínum. Výstava představuje v díle dvaceti autorů z devíti zemí průřez současnou „figurativní“ malbou. Námět výstavy byl inspirován povídkou Isaaca Asimova z roku 1941, jejímž základem je otázka, co se stane s planetou a civilizací. Téma apokalypsy velice zaujalo studenty, ale pedagogickou část neoslovilo.

Kateřina JiráskováMalířský plenér Lachov 2013

Datum konání: 1. 5. 2013

Na Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem začal nový, v pořadí již třetí grantový projekt, tentokrát s názvem Řemesla v moderní době. Během dvou let se uskuteční mnoho výjezdů žáků po České republice a do zahraničí. Čeká na nás Německo, Polsko, Francie a Itálie se svými památkami a galeriemi. První z výjezdů nás zavedl do krásného koutu naší země, do Teplice nad Metují. Naším hlavním cílem se staly skály. Objevili jsme mnoho krásných míst s panenskou přírodou, obdivovali jsme barevné variace pískovcových skal, skalní hrady, pláně plné rozkvetlých bledulí, jarní stanoviště čolků a žab, studánky. Během slunečných dní se žáci věnovali plenérové kresbě a malbě. Jejich skicy se staly podkladem pro grafické techniky při klauzurních pracích s motivy skal. Uskutečněné pětidenní akce se zúčastnilo 42 žáků třetích ročníků se svými pedagogy.

 Za celý realizační tým Ing. Iva Bittnerová, SŠ OGD Lysá nad Labem